Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Ducati Sport Classic
2010.08.06

Sze­met gyö­nyör­köd­te­tő ez a tűz­pi­ros mo­tor, mi­ként a ma tech­ni­ká­ját a 70-es évek­ben sza­bott kön­tös­be öl­töz­te­ti. A 2005-ös év­ben meg­je­lent Paul Smart 1000 re­pli­ka amely­ből min­dössze 2000 da­ra­b li­mi­tált pél­dány ké­szült, tisz­tel­gve az 1971-es Man-szi­ge­ti győ­ze­lem em­lé­ké­nek. A vi­lág je­len­tő­sebb mo­tor­gyá­rai in­dí­tot­tak so­rozat­gyár­tá­sú gépe­ket a For­ma 750-es ka­te­gó­riá­ban.

Teszteltük: Ducati Monster S2R 1000 Szörnyen csupasz
2010.08.06

A por­lep­te fe­ke­te mo­tor egy épü­let mel­lett áll. Én az út má­sik ol­da­lán, a jár­dán ácso­rog­va, bá­mu­lom az olasz bi­ci­klit. Azon tű­nőd­öm, mi­lyen ér­zés le­het ve­zet­ni egy ilyen mo­tort. Ki­lenc­szá­zas V2-es, bi­zo­nyá­ra úgy ha­rap, mint egy ve­szett ku­vasz. A há­zon kis­vár­tat­va ki­nyí­lik egy aj­tó, fe­ke­te bőr­be öl­tö­zött fér­fi lép a mo­tor­hoz. A tár­csa­fék-zá­rat ka­bát­ja zse­bé­be süllyesz­ti, in­dít, és rö­vid me­le­gí­tés után el­po­rosz­kál a mur­vás par­ko­lón ke­resz­tül. 1996-ot ír­tunk. VRO­O­O­OMM... Az em­lék­kép szer­te­fo­szlik és tő­lem pár mé­ter­re la­pon for­dul el a 2006-os S2R Mon­s­ter. Meg­vál­to­zott a mo­tor az el­telt bő év­ti­zed alatt, de a főbb jel­lem­ző­it meg­tar­tot­ták.
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.