tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (30)Eicma 2009
2010.05.05
A 67. nem­zet­kö­zi mo­tor­ki­ál­lí­tás ki­csit má­sabb mint a töb­bi. Több gyár is tá­vol ma­radt a neves ese­mény­r?l. En­nek el­le­né­re majd­nem fél­mil­lió lá­to­ga­tó volt kí­ván­csi az ese­mény­re. Az új mo­del­lek mel­lett ren­ge­teg kon­cep­ció-mo­tor, zé­ró emisszi­ós elek­tro­mo­tor és ren­ge­teg érdekes­ség vár­ta a kí­ván­csis­ko­dó­kat. Néz­zük mi­lyen új­don­sá­gok­kal ke­cseg­tet­tek a gyár­tók a 2010-es esz­ten­d?­re!
Felvéve: 2010.05.05 -kor, Olvasva: 14182 szor

KTM 990 SMT 2009
2010.05.14
Ilyen eddig még nem volt, az SMT egy külön oldalt ír a motorkerékpározás történetének nagy lexikonjába! Az újdonság merészen ötvözi egy kecses és erős Supermoto tulajdonságait egy túramotor megfontoltságával és kényelmével.
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 17050 szor

MX Junior OB 2010.05.23. Bugyi
2010.05.26
Az MX2-es Junioroké volt a fő szerep....nEgy rendkívül izgalmas versenyben lehetett része annak aki kilátogatott a hétvégén rendezett Junior MX2-es Bajnokság Bugyin rendezendő futamára, mindkettő kategóriában a leintésig ment harc a jobb helyezésekért. Igaz több I osztályú versenyző vagy fél a meg mérettetéstől, vagy csak nem értékelik a bajnoki címet. Mindenesetre kiváló időjárás mellett e rendkívül jól előkészített pályán jó versenyt láthattunk.
Felvéve: 2010.05.26 -kor, Olvasva: 6634 szor

US GP, Glen Helen
2010.06.03
Több mint egy évtizedet kellett várni, hogy az 1999-es Budds Creek-i MX világbajnoki forduló után ismét az újvilágba látogasson a sorozat. Miután hosszú és eredménytelen tárgyalások után kiderült, hogy 2010-ben Glen Helen kimarad az AMA MX állomásai közül, az FIM illetékeseivel vette fel a kapcsolatot a kegyvesztett katlan. Az amerikai bajnokság lebonyolításáért felelős MX Sports szervezet komoly infrastrukturális beruházásokhoz kötötte a szerződés megújítását, de ezt csak egy évre lettek volna hajlandóak megtenni a kért 5 helyett. Így viszont nem érte volna meg a pályatulajdonosoknak az invesztíciót, úgyhogy végül ezt a helyszínt törölték a naptárból, de hogy ne maradjanak a dél-kaliforniai motocross rajongók AMA MX bajnokság nélkül, az utolsó fordulót fogják itt rendezni szeptemberben (Pala Raceway).
Felvéve: 2010.06.03 -kor, Olvasva: 12927 szor

KTM RC8 2008
2010.06.15
Elő­ször 2004 őszén, a Mün­che­n-i In­ter­mot ki­ál­lí­tá­son ta­lál­koz­tam elő­ször az ak­ko­ri­ban még csak pro­to­tí­pus­ként lé­te­ző RC8-al. Az idő tájt még ?csak? 1000 cm3-re ter­ve­zett mo­tor­ke­rék­pár, már ak­kor is ha­tá­ro­zot­tan el­kü­lö­nült tár­saitól, a Kis­ka ál­tal ter­ve­zett szög­le­tes vo­na­la­i­nak kö­szön­he­tő­en.
Felvéve: 2010.06.15 -kor, Olvasva: 12130 szor

SuperMoto OB ? 4.forduló
2010.07.22
A magyar SuperMoto Országos Bajnokság negyedik fordulóját Dunajská Streda városában, azaz magyarosan Dunaszerdahelyen rendezték meg (2010.07.18, vasárnap), mely egyben a szlovák nemzeti bajnokság állomásaként is szerepelt az elmúlt hétvégén.
Felvéve: 2010.07.22 -kor, Olvasva: 7247 szor

KTM SX 144 VS KTM SX-F 250
2010.07.30
Már 2006-ban is le­he­tett kü­lön­bö­ző plety­ká­kat hal­la­ni, mi­sze­rint az AMA, és az FIM meg­en­ge­di a 125-ös, ké­tü­te­mű mo­to­rok 144-es­re tör­té­nő nö­ve­lé­sét a 250-es né­gyü­te­mű­ek­kel szem­ben az MX2-es ka­te­gó­riá­ban.
Felvéve: 2010.07.30 -kor, Olvasva: 10515 szor

Sherco 4.5L Supermotard teszt
2010.07.30
Nem benn­fen­tes kö­rök­ben is is­me­rő­sen cseng nap­ja­in­kra a Sher­co már­ka­név, mely szép ki­dol­go­zá­sú te­rep­mo­to­ro­kat és szu­per­mo­tó­kat kí­nál az ér­dek­lő­dők­nek. Ám nem a meg­nye­rő kül­ső te­szi őket iga­zán egye­di­vé, tud­ják a fran­ci­ák mi­vel ruk­kol­ja­nak elő!
Felvéve: 2010.07.30 -kor, Olvasva: 14021 szor

Virgonc aszfaltbetyár kockanadrágban: KTM 690 SM teszt
2010.08.05
A kőkemény LC 4-es család legifjabb tagja már a 690-es típusszámmal büszkélkedik. Ezt a gépet is kőszikla keménységű acélból és alumínium ötvözetből készítették, de az utcai használhatóságán túl a kényelmi szolgáltatásain is sokat javítottak. Lóerő-fölényét kihasználva megállíthatatlanul tör célja felé az utcai szupermotók között.
Felvéve: 2010.08.05 -kor, Olvasva: 15039 szor

Sebastian Vettel KTM Quad nyergében ünnepelt
2010.12.01
Az Abu-Dzabiban szenzációsra sikerült versenyt követően Vettel hazai közönség előtt, Berlinben ünnepelte Forma-1-es győzelmét.
Felvéve: 2010.12.01 -kor, Olvasva: 8112 szor

Kezdetét vette a MotoGP Porgtuál Nagydíj ? Sebestyén Péterrel a mez?nyben
2011.04.30
A reggeli szabadedzésekkel megkezd?dött Estorilban a 2011-es MotoGP sorozat harmadik versenyhétvégéje. A mez?nyben mától jelen van a 16 éves Sebestyén Péter is, aki egyedüli magyarként képviseli hazánkat a gyorsasági motoros világbajnokságon. Peti régóta várta már ezt a pillanatot, izgatottan várta, hogy végre világversenyen is próbára tegye tudását.\n
Felvéve: 2011.04.30 -kor, Olvasva: 15419 szor

KTM 250 SX-F 2009
2011.05.10
Nem­ré­gi­ben volt al­kal­ma­tok a ké­tü­te­mű kis­te­só (SX150), ám ka­te­gó­ria­társ teszt­jé­ről szó­ló be­szá­mo­ló­ban el­mé­lyül­ni, így cél­sze­rű­en a né­gyü­te­mű rö­fö­gő bra­tyó­ról írok, né­mi­leg össze­ha­son­lít­va a két pa­ri­pát.
Felvéve: 2011.05.10 -kor, Olvasva: 24440 szor

KTM 150 SX 2009
2011.05.10
Az idei sze­zon már le­főtt mint a fe­ke­te ká­vé. A ver­seny­zők pi­hen­nek, a gyá­rak ke­mé­nyen dol­goz­nak, még­hoz­zá azon, hogy a kö­vet­ke­ző sze­zon­ra még több vá­sár­lót csá­bít­sa­nak ma­guk­hoz. En­nek a leg­meg­fe­le­lőbb esz­kö­ze egy teszt­nap, ahol mind a saj­tó, mind a ci­vi­lek részt ve­het­nek és élvez­he­tik a kö­vet­ke­ző évad új­don­sá­gait, nü­an­sza­it. A KTM le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tott, így no­vem­ber el­ső nap­ján a nyír­pa­zo­nyi mo­toc­rosspá­lyán meg-íz­lel­tük a 2009-es oszt­rák pa­ri­pá­kat.
Felvéve: 2011.05.10 -kor, Olvasva: 15476 szor

Sebestyén Péter tovább szelídíti új motorját Le Mansban
2011.05.11
Az estorili Portugál Nagydíj után a magyar pilóta Le Mansban folytatja világbajnoki szereplését, és a KTM motorral való ismerkedést.
Felvéve: 2011.05.11 -kor, Olvasva: 7718 szor

Szeszélyes id?ben indult a Katalán Nagydíj
2011.06.04
A ma reggeli szabadedzésekkel kezdetét vette Barcelonában a 2011-es MotoGP sorozat ötödik versenyhétvégéje. A 125 cc mez?nyben egyedüli magyarként Sebestyén Péter versenyez KTM motorjával.
Felvéve: 2011.06.04 -kor, Olvasva: 8302 szor

Sebestyén Péter Silverstone-ban versenyez a hétvégén
2011.06.09
A barcelonai futam után csak néhány napos pihen? jutott a magyar versenyz?nek, aki tegnap érkezett Nagy-Britanniába, a Gyorsasági Motoros Világbajnokság hatodik futamára.
Felvéve: 2011.06.09 -kor, Olvasva: 6546 szor

Ötödik alkalommal is Taddy ért elsőként a ?vashegy? csúcsára
2011.06.30
KTM gyári versenyzője Taddy Blazusiak nyerte az idei stájer országi Erzberg erőpróbát. A lélegzetelállító meredek emelkedők, tömérdek sziklamezők és vizes, sáros szakaszok váltakozása teszi egyedülállóvá a Red Bull Hare Scramble-t, a világ egyik legnehezebb enduró versenyét.
Felvéve: 2011.06.30 -kor, Olvasva: 12731 szor

Sztárszakács KTM-EN
2011.07.31
Serényi Zsolt, a TV Paprika népszerű szakács-műsorvezetője június végén új műsor forgatásába kezdett az erdélyi Zabolán. A Makabor studio által készített, tíz epizódból álló főzősorozat címe Kastély a Kárpátokban, és egy erdélyi grófnő szakácskönyvéből készült ételeket mutat be. ?Az ételspecialtások elkészítését természetesen eredeti helyszínen forgatták, ahová Zsolt ezúttal a megszokott stábautó helyett inkább egy KTM 990 SM T nyergében utazott.
Felvéve: 2011.07.31 -kor, Olvasva: 5797 szor

Brno döntésre kényszerítette Sebestyén Péter menedzsmentjét
2011.08.17
Vegyes érzésekkel hagyja maga mögött a Cseh Nagydíjat Sebestyén Péter, aki a 26. helyen zárt a 125 köbcentisek Brno-i futamán.
Felvéve: 2011.08.17 -kor, Olvasva: 3367 szor

Újdonságok 2012-re: KTM Freeride 350 enduró
2011.10.18
A nemzetközi motorkiállítás közeledtével egyre több gyár csepegteti információit új modelljeiről. Sógorok is követték a többi gyár példáját a kiállítás előtt 1 hónappal bemutatta az új 350-es enduróját a Freeride 350.
Felvéve: 2011.10.18 -kor, Olvasva: 8913 szor

Bővít a KTM
2012.01.07
Jelenleg a legtöbb gyártó csökkenti termelését, gyárakat szüntet meg, addig a KTM tövább bővíti alkatrész ellátó egységét.
Felvéve: 2012.01.07 -kor, Olvasva: 3622 szor

AMA/FIM SUPERCROSS ? A SUZUKI RM-Z250-EST VÁLASZTOTTÁK OSZTÁLYA LEGJOBB MOTORJÁNAK
2012.01.20
A Suzuki 2012 RM-Z250 kapta a legtöbb pontot, s ezzel osztálya legjobb motorkerékpárjának választotta az Egyesült Államok egyik vezető motoros magazinja, a Motorcycle USA.
Felvéve: 2012.01.20 -kor, Olvasva: 9253 szor

Hugyecz Erik ismét kiemelkedő formában versenyzett!
2012.04.03
Április 1-én a Lanegenlois-ban megrendezett ÖM nyílt Nemzetközi Bajokság I. versenyén MX2 kategóriájában, Hugyecz Erik a SIC-Yamaha Fehér (#141 Yamaha)versenyzője, ezúttal is nagyot motorozott.
Felvéve: 2012.04.03 -kor, Olvasva: 4199 szor

Ha már a hétvégi grillezésnél is a KTM jut az eszedbe...
2012.05.02
Elindult a szezon. Nemcsak a off-road terén, de a hétvégi sütögetések alkalmával is jól jöhet a bajorok KTM köténye.
Felvéve: 2012.05.02 -kor, Olvasva: 3161 szor

Keeway Matrix 2007 teszt
2010.05.14
Ta­lá­lós kér­dés: Me­lyik ezek kö­zül az öt­ven köb­cen­tis? A cso­da­tur­mix­ból le­het öt­ve­net ki­mér­ni, de fö­lös­le­ges, mert elég be­lő­le egy csep­pen­tés­nyi. Ezek után elá­ru­lom a jó vá­laszt. Ter­mé­sze­te­sen a Mát­rix­ról van és lesz szó, a kö­vet­ke­zők­ben.
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 20220 szor

Riverside Baja Rechnitz-Sárvár 2015. május 15-17.
2015.05.15
A száraz gumi volt a nyerő Már az első métereken nagy csata alakult ki a Riverside Baján az autósok és a motorosok versenyében. Az idei Nyílt Magyar Terep-rallye Bajnokság második futamán mind az autósoknál, mind a motorosoknál minimális különbségek alakultak ki a legjobbak között.
Felvéve: 2015.05.15 -kor, Olvasva: 5846 szor

TALMÁCSI TANÍTVÁNYA A HUNGARORINGEN VERSENYEZ
2015.06.30
Július 3-5. között a Hungaroring ad otthont a német bajnokság “Superbike IDM” sorozatnak, melynek betétfutamán az ADAC Junior Cup sorozatban magyar versenyző is rajthoz áll. Talmácsi Gábor ígéretes tanítványa, a most 15 éves Somosi Alexanderért izgulhat majd a magyar közönség. A Talmácsi Racing versenyzője sokat edzett az utóbbi időben és Talmácsi Gábor irányításával tudatos felkészülésen van túl. A hétvégi indulás remek lehetőség számára, hogy hazai pályán és hazai közönség előtt is bizonyíthassa rátermettségét.
Felvéve: 2015.06.30 -kor, Olvasva: 3823 szor

A H-MOTO Team az IDM-versenyen is képviselteti magát
2015.07.04
A H-MOTO Team legfiatalabb motorversenyzője, a 13 éves Kovács Bálint ezen a hétvégén a német nemzeti bajnokság – az IDM – hungaroringi futamán méretteti meg magát.
Felvéve: 2015.07.04 -kor, Olvasva: 3850 szor

Kovács Bálint sikeres bemutatkozása
2015.07.07
A H-Moto legfiatalabb versenyzője – Kovács Bálint – a hétvégén a Hungaroringen csillogtatta meg tehetségét. Az azonos technikai feltételeket biztosító KTM ADAC Junior Cupon egy KTM RC390-es versenymotor nyergében a szenzációs negyedik helyezést érte el.
Felvéve: 2015.07.07 -kor, Olvasva: 4084 szor

A hideg és az eső sem fogott ki a H-MOTO Team legfiatalabb pilótáin
2016.04.27
A H-MOTO Team legifjabb versenyzői ezen a hétvégén a kecskeméti MAMS nemzetközi gyorsasági utánpótlásbajnokságon szerepeltek. A zord időjárás, és a technika ördöge nagyban hátráltatta őket, de kifogni nem tudott rajtuk, mind Vincze Hanna, mind Szilárd Zalán szép eredményekkel gazdagodva távozhattak.
Felvéve: 2016.04.27 -kor, Olvasva: 4117 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.