tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (2)Keeway flash 50 2007 teszt
2010.05.14
Azon sze­ren­csé­sek kö­zé tar­to­zom, aki nem­csak a nagy mo­tor­ki­ál­lí­tá­sok be­mu­ta­tó­ja elõtt, ha­nem jó­val ko­ráb­ban meg­kós­tol­hat­ta a Ke­ew­ay egyik 2007-es mo­dell­jét. A Flash név­re ke­resz­telt ék­szer­do­boz­zal na­gyon csín­ján kel­lett bán­nom. Annyi­ra tit­kos volt még min­den ve­le kap­cso­la­tos ala­pin­for­má­ció, hogy a mo­tor­ozást is csak vi­sít­va en­ged­te meg az im­por­tõr. Fo­tók köz­lé­sé­rõl pe­dig szó sem le­he­tett. A köl­ni és a mi­lá­nói mo­tor­ki­ál­lí­tá­sok el­múl­tá­val fel­szállt a fe­hér füst, így en­ged­jé­tek meg, hogy meg­ossz­am ve­le­tek ta­pasz­ta­la­tai­mat, ez­zel a kis „vil­la­nó­val” kap­cso­lat­ban.
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 17245 szor

Keeway Matrix 2007 teszt
2010.05.14
Ta­lá­lós kér­dés: Me­lyik ezek kö­zül az öt­ven köb­cen­tis? A cso­da­tur­mix­ból le­het öt­ve­net ki­mér­ni, de fö­lös­le­ges, mert elég be­lő­le egy csep­pen­tés­nyi. Ezek után elá­ru­lom a jó vá­laszt. Ter­mé­sze­te­sen a Mát­rix­ról van és lesz szó, a kö­vet­ke­zők­ben.
Felvéve: 2010.05.14 -kor, Olvasva: 20220 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.