tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (3)Moto Guzzi Griso 2009
2010.06.02
A pa­ti­nás és nagy tra­dí­ciók­kal ren­del­ke­ző Mo­to Guz­zi ta­lán leg­job­ban for­ma­bon­tó da­rab­ja a Gri­so. Ami­kor az el­ső ta­nul­mány­ter­vek nap­vi­lá­got lát­tak, so­kan nem is hit­ték iga­zán, hogy gyár­tás­ba ke­rül. Sza­kít­va a "csepptan­kos" ha­gyo­má­nyok­kal, egy szög­le­tes, már-már ma­ga­mu­to­ga­tó szög­le­tes for­ma­vi­lá­gú na­ked mo­tort al­kot­tak.
Felvéve: 2010.06.02 -kor, Olvasva: 9239 szor

Moto Guzzi Griso 1200 8v Special Edition 2009
2010.06.14
A Guz­zi­tól meg­le­pő­en ér­de­kes meg­ol­dá­so­kat és for­ma­vi­lá­got fel­vo­nul­ta­tó Gri­so el­ső raj­zai mint­egy hét éve je­len­tek meg a ter­ve­ző­asz­ta­lon. Az ak­kor még csak ta­nul­mány­mo­tor­ként lé­te­ző két­hen­ge­rest büsz­kén. Tech­no Cus­tom bi­ke név­vel il­let­ték meg­ál­mo­dói.
Felvéve: 2010.06.14 -kor, Olvasva: 9900 szor

Moto Guzzi Nevada 750 teszt
2010.11.30
A Ne­va­da 750 ma­gá­ban hor­doz­za mindazo­kat a je­gye­ket, ame­lye­ket egy iga­zi Guz­zi­tól elvár­hat az em­ber. Nagy ke­reszt­ben be­épí­tett V mo­tor, kül­lős ke­re­kek, klasszi­kus for­ma, te­kin­té­lyes hasma­gas­ság. A Ne­va­da ki­ala­kí­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en szin­te min­den­hol el­megy, le­gyen az kö­ves föl­dút, vagy fü­ves buc­kák­kal tűz­delt me­ző.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 25869 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.